DOM Z ANTRESOLĄ

9

11

10

12

Dom z antresolą

3

2

4

5

6

7

8